+34 93 301 27 29    info@entialegal.com

Avis Legal

Titulars de la web i de l’aplicació:

BCN CONSULTANTS NETWORK, S.L., companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada a Barcelona, al Carrer Balmes, 310 pral. 1ª, 08006, amb N.I.F. B65740896; Montserrat Pagès Viñets, amb número de DNI 77614980-P; Yolanda Perlines Landín, amb número DNI 52624806-R, i Jordi Vives Folch amb número de DNI 38147931-Q (en endavant, “els titulars”).

L’ús de la web i de l’aplicació està subjecte a les condicions que s’exposen a continuació, les quals li preguem que llegeixi atentament. L’advertim que l’accés a la web i/o a l’aplicació i la utilització dels materials i informació continguts en elles significa que vostè ha llegit i accepta expressament, sense cap reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús
1.1 La web i l’aplicació contenen material elaborat pels seus titulars i col·laboradors professionals amb una finalitat únicament de caràcter informatiu. Per aquest motiu, l’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no mostrar l’estat actual o més recent de la legislació o la jurisprudència sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 La informació continguda a la web i/o a l’aplicació no pot considerar-se, en cap cas, com un substitutiu d’un assessorament legal o d’una altra índole. D’aquesta manera, la consulta d’aquesta informació no estableix una relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació professional o de confiança entre els seus titulars i l’usuari de la web i/o de l’aplicació.

A causa del que s’ha estipulat anteriorment, l’advertim que no ha d’actuar en base a la informació obtinguda a la web, sinó que ha de recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. A més, l’usuari no ha d’enviar cap tipus d’informació confidencial sense haver tingut un previ contacte amb algun dels nostres professionals i haver rebut l’autorització d’algun d’aquests per enviar aquesta informació.

1.3 Els enllaços o links que contenen la web i/o l’aplicació poden conduir a l’usuari a altres indrets de la xarxa, gestionats per tercers, sobre els que els titulars d’aquesta web no exerceixen cap tipus de control. Por aquest motiu, els titulars no són responsables ni del contingut ni de l’estat dels citats indrets, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través de la web o de l’aplicació tampoc implica que es recomanin o que s’estigui d’acord amb el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat
2.1 L’usuari que faci ús de la web i/o de l’aplicació, ho fa pel seu propi compte i risc. En conseqüència, els titulars no es responsabilitzen dels errors o omissions que pogués afectar al contingut d’aquestes, o altres als que es pugui accedir a través d’aquest. Els titulars tampoc seran responsables de qualsevol dels danys derivats de la utilització de la web i/o de l’aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquestes es facilita.

2.2 Els titulars no garanteixen l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la web i/o de l’aplicació. Per aquest motiu, els titulars no es responsabilitzen dels danys i perjudicis que els citats elements poguessin ocasionar a l’usuari de la web o a tercers.

3.- Protecció de dades
3.1 La informació que reben els titulars procedent dels usuaris de la web i/o de l’aplicació a través de la subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de currículums, es tractada amb la més estricte confidencialitat. Els titulars únicament procediran al reenviament d’informació sobre futures accions i esdeveniments, o sobre la selecció de candidats, segons el seu cas. Així mateix, s’assegura que la informació no s’utilitza per a cap altre finalitat, i que no s’utilitzen cookies per obtenir informació relativa als usuaris de la web.

3.2 Quan es sol·licitin dades personals per a la prestació dels serveis descrits, s’indicarà a l’usuari quins són de caràcter necessari per considerar-se imprescindibles. En el cas de que no es facilitin les dades estipulades en els camps obligatoris, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

3.3 L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la sol·licitud dirigida a la direcció info@entialegal.com o per correu postal a la direcció que s’indica a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, el domicili a efectes de notificacions, i incloure la fotocòpia del Document d’Identitat o Passaport, així com indicar el dret que s’exerceix.

Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros. Si continua navegando, consideramos acepta el uso de las mismas. OK | Más información