+34 93 301 27 29    info@entialegal.com

ÀREA MERCANTIL

> Entre els principals serveis que presta l’àrea en Dret societari s’inclouen les següents:
 • Planificació, disseny i assessorament en constitució de societats mercantils, entitats i organitzacions.
 • Acords i estructures d’associació i cooperació.
 • Assessorament i disseny d’estructures de govern corporatiu.
 • Defensa jurídica dels interessos dels socis.
 • Redacció d’estatuts i d’acords especials d’accionistes (control comú, prestacions accessòries, drets comuns de venda) i acords de sindicació de vot.
 • Assessorament als òrgans d’Administració i Direcció.
 • Assessorament respecte a la responsabilitat de consellers i administradors.
 • Grups de societats.
 • Transmissions d’accions i participacions.
 • Augment i reducció de capital social.
 • Fusions i Adquisicions; Escissions, transformacions; separació i exclusió de socis; trasllats a l’estranger; Cessions d’actius i passius; Joint Ventures; Spin-offs; Dossiers de venda; Due Diligence i Data Room.
 • Assessorament preventiu en compliment amb normes de prevenció del frau i blanqueig de capital i responsabilitat penal de l’empresa.
 • Contractació mercantil: Contractes de compravenda, arrendament, distribució i franquícia. Contractes d’agència. subministrament; llicència; arrendaments, logística i distribució; serveis, tecnològics, etc.
 • Contractes de finançament: préstec, crèdit, préstec participatius.
 • Auditories en temes jurídics i control de filials.
 • Assessorament específic a l’empresa familiar. Protocols familiars.

Necessita l'ajuda dels nostres especialistes?

Contacti'ns
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros. Si continua navegando, consideramos acepta el uso de las mismas. OK | Más información